Perheterapeuttista keskustelutukea perheenyhdistämisen kautta tulleille pakolaisperheille – uusi toimintamalli pakolaisperheiden tukemiseen Oulun kaupungissa

Kirjoittajat

  • Iida- Maria Bimberg

Avainsanat:

pakolaisperhe, perheen yhdistäminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa kuvaan Oulun kaupungin
maahanmuuttajapalveluissa tehtävää työtä, perheenyhdistämisen kautta tulleiden pakolaisperheiden yleisiä
haasteita sekä sitä perheterapeuttisen keskustelutuen
mallia, joka on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin.
Lopuksi kokoan vielä asiakkaiden ja työntekijöiden
kokemuksia perheterapeuttisen keskustelutuen mallista.
Olen sosiaaliohjaaja Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa, ja osallistuin kaupungin järjestämään
kaksivuotiseen julkisen sektorin perheterapiakoulutukseen 2018–2019. Koulutuksen aikana ja
lopputyössäni kehitin perheterapeuttisen keskustelutuen
mallin perheenyhdistämisen kautta tulleille pakolaisperheille. Malli on otettu käyttöön Oulun kaupungin
maahanmuuttajapalveluissa syyskuussa 2019. Tukimuotoa tarjotaan kaikille perheenyhdistämisen kautta
tulleille maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille. Lisäksi
osana Paloma 2 -hanketta ollaan aloittamassa pilotti, jonka
tarkoituksena on levittää perheterapeuttisen keskustelutuen mallia myös muihin kuntiin

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10