Tietoa julkaisusta

Perhe- ja pariterapialehti ilmestyy kolmesti vuodessa ja sen lukuoikeus on kaikille avoin.

Perhe- ja pariterapialehdessä julkaistaan artikkeleita perhe- ja pariterapian ja muiden psykoterapiasuuntausten eri työmuodoista (osa artikkeleista on vertaisarvioituja), työmenetelmä- ja projektikuvauksia, haastatteluja, puheenvuoroja, kirja-arviointeja, kolumneja, kongressiselosteita, esseitä ja koulutustiedotteita sekä muita tekstejä alan ammattilaisten ja aiheista kiinnostuneiden tiedon lisäämiseksi. Palstatilaa saavat myös kiinnostavat teoreettiset pohdinnat terapiatyön kehittämiseksi.

Lehti on tietolähde myös sosiaalisten järjestelmien käyttäytymisestä ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Perhe- ja pariterapialehti pyrkii omalta osaltaan tekemään tunnetuksi suhdekeskeisiä työmuotoja Perhe- ja   pariterapiayhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.

Perhe- ja pariterapialehdellä on tieteellinen toimitusneuvosto, joka kokoontuu vähintään neljästi vuodessa.

Perhe- ja pariterapialehdelle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä arviointitunnus ja vertaisarvioinnissa noudatetaan kyseisen arviointitunnuksen edellyt-tämiä käytänteitä, joita ovat:

  • joko avoimien tai anonyymien lausuntojen saaminen vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä
  • lausuntojen lähettäminen käsikirjoituksen kirjoittajalle
  • arvioijien valitseminen siten, että he ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita
  • kustantajan sitoutuminen Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisiin periaatteisiin

Mediatiedot 2023

Vuoden 2023 lehden ilmestymispäivät:

Numero 1: käsikirjoitusten viimeinen toimitukseen lähettämispäivä 1.3.2023; lehti ilmestyy 31.3.2023.

Numero 2: käsikirjoitusten viimeinen toimitukseen lähettämispäivä 1.9.2023; lehti ilmestyy 29.9.2023.

Numero 3: käsikirjoitusten viimeinen toimitukseen lähettämispäivä10.11.2023; lehti ilmestyy 14.12.2023.