Kohtaamisen voima – kielteisen kehän pysäyttäminen? Mikä mahdollistaa muutoksen?

Kirjoittajat

  • Pirjo Kettu

Avainsanat:

kiintymyssuhde, tunnekeskeinen paripsykoterapia

Abstrakti

Tunnekeskeisessä pariterapiassa työskennellään
parinvälisen kielteisen vuorovaikutuskehän äärellä.
Tavoitteena on pysäyttää kielteinen kehä, jossa parit
kokevat olonsa turvattomiksi. Kehä näkyy syyttelynä tai
vetäytymisenä. Tunnekeskeisessä pariterapiassa käsitellään sitä, mikä on ”poislohkottua”, ahdistuksen
sävyttämää ja vaikeasti hyväksyttävää itsessämme.
Kiintymyssuhdeteoria auttaa sekä terapeuttia että paria
ymmärtämään kielteisen vuorovaikutuskehän systemaattisuutta, ja kuinka syvät tunteet ovat sen käyttövoima.
Tunnekeskeinen pariterapia antaa terapeutille työkaluja
työskennellä empaattisesti kielteisen kehän äärellä. Tässä
artikkelissa kuvaan tunnekeskeisen paripsykoterapian
keskeisiä ajatuksia sekä tapausesimerkin, jossa pari
kykenee pysäyttämään välilleen rakentuneen kielteisen
kehän

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10