Kokemuksellisuuden voima turvallisen kiintymyssuhteen rakentamisessa

miten tunnekeskeisen pariterapian interventiot ja prosessi mahdollistavat korjaavien tunnekokemuksien syntymisen puolisoiden välille?

Kirjoittajat

  • Eira Eklund-Mikola

Avainsanat:

Tunnekeskeinen pariterapia, kiintymyssuhde, tunneyhteys, parisuhteen negatiivinen kehä,, tunnekeskeisen pariterapian tango

Abstrakti

Tunnekeskeinen pariterapia on integratiivinen
pariterapian muoto, jossa työskennellään systemaattisesti
tunnesuhteen jumiutuneen vuorovaikutuksen purkamiseksi. Parisuhteen vaikeudet nähdään kiintymyssuhteen
näkökulmasta tunnesuhteen turvattomuutena. Työskentelyssä pyritään ensin tekemään näkyväksi, miten kummankin osapuolen turvattomuudesta kumpuavat suojakeinot, kuten vaatimus ja vetäytyminen, synnyttävät itseään ylläpitävän kuvion, jota kutsutaan parisuhteen negatiiviseksi kehäksi. Työskentely tähtää tämän kehämäisen kuvion hahmottamiseen ja sitä kautta vastakkainasettelun hellittämiseen. Kun kummankin osapuolen inhimilliset tunteet ja
käyttäytyminen tulevat validoiduiksi ja pari ymmärtää
synnyttävänsä kehän yhdessä, syyllisen etsintä hellittää.
Kehän rauhoittuminen tuo uudenlaista turvaa, jonka varassa herkempien tunteiden ja tunnetarpeiden työstäminen voi edetä.  Terapiaistunnoilla terapeutti navigoi yksilön sisäisten ja parin välisten tunnekokemusten välillä ns. tunnekeskeisen pariterapian tangon avulla, joka auttaa rytmittämään työskentelyä ja pitää huolta työskentelyn kokemuksellisuudesta. Terapeutti auttaa systemaattisesti
paria jakamaan tunnesuhteen kannalta keskeiset asiat
toisilleen. Parin välinen suora työskentely nostaa olennaiset tunteet pintaan, jolloin jumien työstäminen mahdollistuu. Suora vuorovaikutus mahdollistaa myös korjaavien tunnekokemusten syntymisen, mikä on ydintekijä turvallisemman kiintymyssuhteen rakentamisessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-13