Miten työskennellä koulusta kotiin jääneiden nuorten ja heidän vanhempien kanssa?

Kirjoittajat

  • Katarina Fagerström

Avainsanat:

Kouluhaluttomuus, väkivallaton vastarinta, häpeä, koulun hyvinvointityö, kontaktiviteetti

Abstrakti

Väkivallaton vastarinta – NVR (Non violent resistance)
– on systeemisen perheterapian pohjalta kehitetty lähestymistapa, jonka yhteydessä puhutaan uudesta auktoriteetista ja vanhempien läsnäolon merkityksestä nuoren elämässä. Lähestymistapa antaa vakavasti oireilevien nuorten vanhemmille konkreettisia työmenetelmiä, joilla voi palauttaa tai parantaa suhdetta lapseen. Ideana on, että vanhemmat saavat tukea omista verkostoistaan ja ammattiauttajilta pysyä läsnä nuorten elämässä silloin, kun nuoren käyttäytyminen muuttuu ja näyttää menevän kovin huolestuttavaan
suuntaan.
Tässä artikkelissa ei syvennytä perinteiseen NVR työskentelyyn, jossa nuori uhmaa vanhempia ja käyttäytyy väkivaltaisesti heitä ja sisaruksiaan kohtaan. Sen sijaan pohditaan, mitä kotiin jääneiden
nuorten problematiikka vaatii vanhemmilta ja ammattiauttajilta, että he saisivat yhteyden nuoreen, kun hän on sulkeutunut huoneeseensa, pitää yhteyttä ulkomaailmaan tietokoneen tai puhelimen välityksellä
eikä osoita mitään motivaatiota muuttaa elämäntyyliään. Artikkeli pohjautuu israelilaisen psykologian tohtorin ja perheterapeutin Uri Weinblattin esitelmään toukokuussa 2023 pidetyssä kansainvälisessä NVR kongressissa Saksan Osnabrückissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-13