Systeemisen työtavan rantautuminen Suomen lastensuojeluun

Kirjoittajat

  • Katarina Fagerström
  • Jukka Pyhäjoki
  • Laura Yliruka
  • Päivi Petrelius

Avainsanat:

systeeminen toimintamalli, lastensuojelu, dialogisuus, monitoimijaisuus

Abstrakti

Tässä artikkelissa kuvaamme sitä, mitkä ovat
lastensuojelun systeemisen toimintamallin keskeiset
ideat ja lähtökohdat ja miten mallia on kehitetty
eteenpäin kansallisten ja paikallisten toimijoiden
yhteistyönä. Sen lisäksi kerromme, miten systeeminen
toimintamalli rantautui Suomeen ja kytkeytyi osaksi
suomalaista lastensuojelun keskustelua ja kehittämistä. Jotta sosiaalityön käytännöstä muodostuisi
selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus, suhdeperustaisuutta ja dialogisuutta korostavien asiakastyön
menetelmät tulisi koota yhteiseen viitekehykseen,
sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvan systeemiteorian yläkäsitteen alle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-13

Numero

Osasto

Systeeminen työote