Kehollinen synkronia pariterapiassa

Kirjoittajat

  • Petra Nyman-Salonen

Avainsanat:

kehollinen synkronia, peilaaminen, kehonkieli, pariterapia, terapeuttinen allianssi

Abstrakti

Tässä katsauksessa esittelen tutkimusta psykoterapian
aikaisesta kehollisesta synkroniasta, erityisemmin kehon
asentojen ja liikkeiden synkroniasta. Suuri osa tutkimuksista on tehty yksilöpsykoterapiakontekstissa, mutta
pariterapiatutkimus on kasvava alue. Esittelen väitöskirjatutkimukseni osatutkimuksia, jotka on toteutettu
Relationaalinen Mieli -tutkimushankkeessa Jyväskylän
yliopiston psykologian laitoksella. Lisäksi esittelen
soveltuvin osin hankkeessa tehtyjä tutkimuksia, jotka
liittyvät keholliseen synkroniaan ja yhteen sovittautumiseen. Esittelen lopuksi ajatuksia kehonkielen merkityksestä terapiatilanteessa. Toivon artikkelin herättävän
lukijaa miettimään kehonkieltä ja sen viestejä omalla
vastaanotollaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11