Lapsen toimijuus perheterapiassa – tarinoissa rakentuva toimijuus terapiakeskusteluissa

Kirjoittajat

  • Saana Sievers

Abstrakti

Toimijuuden tunnon voidaan ajatella olevan psykoterapeuttisen muutostyön ytimessä: miten kokemus
vaikutusmahdollisuuksista omassa elämässä voisi
vahvistua? Perheterapiassa ja erityisesti lasten kohdalla
kiinnostavaa on, miten henkilö kokee toimijuutensa
yhteydessä sosiaaliseen ja suhdekontekstiin. Tämä
artikkeli perustuu perhe- ja paripsykoterapeuttiopintojeni
opinnäytetyöhön, jossa tarkastelin lapsen toimijuutta ja
osallistumista perheterapiassa. Opinnäytetyössäni tutkin
terapiakeskusteluissa rakentuvia tarinoita ja tarkastelin
sitä kautta niitä vuorovaikutuksellisia prosesseja, joissa
lapsen toimijuus rakentuu. Suhteisiin liittyvän toimijuuden näkökulmasta lapselle rakentui toisaalta vahvaa
toimijuutta, joka toi näkyväksi lapsen vaikutusmahdollisuudet ihmissuhteissa ja toisaalta positioita, joissa
lapsi on huolenpidon ja tuen kohteena. Lapsen
toimijuuden rakentuminen vahvana tarinoissa tuotti
näkyväksi sen, että lapsi vaikuttaa elämäänsä ja
ihmissuhteisiinsa sekä näyttäytyy myös terapiakeskustelussa aktiivisena toimijana. Opinnäytetyön perusteella
kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, millä kaikilla
tavoin terapeutteina voimme olla rakentamassa lapselle
vaikutusmahdollisuuksia terapian aikana keskustelussa,
jotta lapsen tarinalle ja toimijuuden rakentumiselle olisi
tilaa monenlaisissa positioissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11