Toiminnallisuus ja leikkisyys perheterapiassa

Kirjoittajat

  • Hanna Lampi
  • Laura Cantell

Avainsanat:

lapsiperhe, leikki, leikkisyys, toiminnallisuus

Abstrakti

Perhepsykoterapia lapsiperheiden kanssa on paljon
muutakin kuin puheeseen perustuvaa dialogia.
Toiminnalliset menetelmät ja leikkisyys mahdollistavat
tasavertaisemman osallisuuden ja vuorovaikutuksen
perheen eri ikäisten jäsenten välillä. Pienten lasten
ensisijainen itseilmaisun ja vuorovaikutuksen väylä ei
useinkaan ole puhe ja heidän ymmärryksensä ja
olemassaolonsa perustuu paljolti kokemuksellisuuteen.
Pienet lapset perheineen hyötyvät perheterapeutin
osaamisesta, jossa dialogiin yhdistyy vahvasti leikkisyys ja
toiminnallisuus. Näiden käyttöä ohjaa lapsen vireystila ja
sen säätelyn tarve. Yhteen virittyminen vahvistaa tunnetta
jaetusta kokemuksellisuudesta. Tässä artikkelissa
pohdimme leikin ja toiminnallisuuden tarpeellisuutta ja
mahdollisuuksia perheiden kanssa, joissa on alle
kouluikäisiä lapsia. Avaamme toiminnallisuuden ja
leikkisyyden merkityksiä ja ulottuvuuksia sekä pohdimme
tarvetta lisätä näiden osuutta perheterapeuttien
koulutuksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10