Puheenvuoro

vanhemmille annettavan, riittävän pitkäkestoisen tuen puolesta

Kirjoittajat

  • Pia Mölsä
  • Sirpa Mäkinen

Avainsanat:

saavutettavuus, kehitysvamma, vanhemmuus, kognitiivinen saavutettavuus, selkokieli

Abstrakti

Useissa suomalaisissa perheissä toisella tai kummallakin
vanhemmalla on tuen tarve, joka johtuu kehitysvammasta,
oppimisvaikeuksista tai autismikirjosta diagnoosista.
Perheiden tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa. Vanhempien
tuen tarve näkyy esimerkiksi haasteina oppimisessa,
hahmottamisessa tai muistamisessa. Vanhemmilla ei aina
ole diagnoosia, joka voisi auttaa vanhemman tuen tarpeen
tunnistamisessa. Vanhempien kohdalla tuen tarve on
pitkäkestoinen tai jopa elinikäinen. Kognitiivisesti
saavutettavissa palveluissa vanhempien saama tuki ovat
mahdollisimman ymmärrettävää. Esimerkiksi selkokielisyys ja pidemmän ajan varaaminen tapaamisiin lisäävät
ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta. Muuttuvassa
elämäntilanteessa tarvittavien uusien taitojen oppiminen
vie usein enemmän aikaa kuin mitä tukipalveluihin on
varattu. Vanhemmat hyötyvät taitopainotteisesta työskentelyotteesta, jossa vanhemmuudessa ilmenevät puutteet
nähdään harjoiteltavina taitoina, joita jokaisen vanhemman tulee opetella läpi perhe-elämän. Muita apukeinoja
vanhempien tukemiseen ovat esimerkiksi positiivisen
palautteen antaminen, tulkkausprosessit eli ohjatut,
yhteistyötä helpottavat dialogit ja selkokielisen tiedon
ääreen saattaminen ja sen antaminen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-29