Intensiivisen perhehoitotyön hanke Seinäjoen keskussairaalassa

Kirjoittajat

  • Henna Mustikkamäki

Avainsanat:

perhehoitotyö, dialogisuus, perheterapia, mentalisaatio, kiintymyssuhde, reflektiivinen kyky

Abstrakti

Artikkelissa esitellään intensiivisen perhehoitoyön
hanketta, joka toteutui Seinäjoen keskussairaalan
lastenpsykiatrian poliklinikalla vuonna 2022. Intensiivisen
perhehoitotyön hankkeen tavoitteena oli kehittää
uudenlaista perhekeskeistä toimintamallia lastenpsykiatrian poliklinikalle. Toimintamallia lähdettiin suunnittelemaan moniammatillisella kehittäjäryhmällä keväällä
2021. Työskentelylle haettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämisrahoitusta, joka
myönnettiin vuodelle 2022. Hanke mahdollisti työryhmän
perustamisen ja pilotointivaiheen. Hankkeessa työskenneltiin suunnitellun toimintamallin mukaisesti. Työskentely mahdollisti perheen vuorovaikutuksen tutkimisen ja
suhteiden tarkastelun. Lähtökohtana oli hoidollinen ja
perheterapeuttinen työskentelyote. Työryhmässä työskenteli perhepsykoterapeutteja, jotka saivat mahdollisuuden
tuoda perhe- ja paripsykoterapeuttista ääntä ja osaamista
työskentelyyn. Hankkeen teoreettiseen taustaan integroituu erilaisia teoreettisia näkökulmia, kuten kiintymyssuhdeteoria, käsitys mentalisaatiosta ja reflektiivisestä
kyvystä sekä dialoginen perheterapia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-29