PerheSomeBody-menetelmä perheiden päihdekuntoutuksessa – havaintoja ja vanhempien kokemuksia

Kirjoittajat

  • Arja Ruisniemi
  • Satu Vaininen
  • Katja Kuusisto

Avainsanat:

vanhemmuus, päihdekuntoutus, vuorovaikutus, kokemus

Abstrakti

PerheSomeBody-menetelmä on sovellus
SomeBody®-menetelmästä, jossa tavoitteena on tukea
ja vahvistaa perheen vuorovaikutusta käyttämällä
erilaisia toiminnallisia, liikettä ja kehotietoisuutta
hyödyntäviä harjoituksia. Harjoitteissa korostuu
PACE-asenne eli leikkisyys, uteliaisuus, hyväksyminen ja empatia. Tutkimuksessa kuvataan ja
tarkastellaan PerheSomeBody-menetelmän toteutusta
päihdekuntoutuksessa ja perheenä päihdekuntoutuksessa olevien vanhempien kuntoutuksen aikaisia
kokemuksia. Aineistona oli PerheSomeBody-ryhmien
havainnointi ja viiden vanhemman haastattelut, jotka
toteutettiin osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta.
Artikkelissa kuvataan ryhmien toimintaa ja esiin tuli
erityisesti vanhempien ja lasten vastavuoroiset myönteiset tunnekokemukset sekä turvallisen kosketuksen
myötä rentoutuminen ja rauhoittuminen. Lapset
toimivat ajoittain harjoitteissa omalla tavallaan ja
haastoivat vanhempiensa hyväksyvää vuorovaikutusta. Haastatteluissa tuli esiin vanhempien oivalluksia omista rajoista ja reviiristä, kosketuksen
merkityksestä rauhoittumiseen ja lapsen tarpeesta
tulla yksilöllisesti kohdatuksi. Tutkimus osoitti
PerheSomeBody-menetelmän olevan yksi toimiva
malli vanhemmuuden vahvistamisessa ja lapsen ja
vanhemman vuorovaikutuksen eheyttämisessä osana
vanhemman kuntoutumista päihderiippuvuudesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-29

Numero

Osasto

Vertaisarvioitu artikkeli