”No mehän ollaan toisissamme kiinni pihan molemmin puolin: työssä ja kotona”

Yksissä-hankkeen havaintoja maaseutuyrittäjien parisuhteista ja tilakäynneistä

Kirjoittajat

  • Asta Suomi

Abstrakti

Tässä artikkelissa esitellään Yksissä -hankkeessa pilotoitua
lyhytterapeuttista tilakäynti-työmallia yrittäjäpariskunnille. Työmallissa tarjottiin pariterapeuttista apua
yrittäjäpariskuntien parisuhdepulmiin. Prosessi alkoi
tilakäynnillä, missä Melan Välitä viljelijästä -
hanketyöntekijä teki Yksissä -hankkeen terapeutin kanssa
käynnin maatalousyrittäjän kotiin. Seuraavat käynnit
(max. 3 kpl) toteutettiin koti- tai vastaanottokäynteinä.
Lisäksi Melan Välitä viljelijästä -hanke mahdollisti
maksusitoumuksella 4–6 lisäkäyntiä pariskunnille.
Artikkelissa on mukana kahden hankkeessa olleen
terapeutin (kirjoittaja on heistä toinen) kuvauksia
tilakäynneistä sekä suoria lainauksia, jotka on rakennettu
monesta eri asiakasesimerkistä, jotta asiakkaat eivät tule
tunnistetuiksi. Lisäksi artikkelissa on materiaalia
asiakkaille tehdystä palautekyselystä (39 vastaajaa).

Julkaistu

2023-10-10