Etätyöskentely tunnekeskeisessä pariterapiassa

Kirjoittajat

  • Eira Eklund-Mikola

Abstrakti

Tunnekeskeinen pariterapia on kanadalaisen Susan
Johnsonin 1980-luvulla kehittämä terapiamuoto. Se
perustuu kokemuksellisuuteen, systeemisyyteen ja
kiintymyssuhdetieteeseen. Tunnekeskeisen pariterapian
keskeinen ajatus on, että parisuhdetta tarkastellaan
kiintymyssuhteena. Suhteen ongelmat, kuten riitely tai
puhumattomuus, tulevat ymmärrettäväksi, kun niitä
tutkitaan tunnesuhteen katkoksina. Kiintymyssuhdetiede
auttaa meitä ymmärtämään mitä näissä katkoksen
kohdissa tapahtuu, ja miten ne voidaan korjata.
Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on korjata
tunnesuhteen katkoksia, ja sitä kautta vahvistaa turvallista
kiintymystä kumppanien välillä. Kirjoituksessa pohdin
kokemuksiani siitä, miten tunnekeskeinen pariterapia on
toteutunut etäterapiana. Pohdin havaintojani liittyen
yhteyden rakentamiseen, kosketuksen ja kehon
merkitykseen, sekä kokemuksellisuuteen ja tunteiden
työstämiseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10