Videovälitteinen pariterapia – enemmän kuin ”tyhjää parempi”

Kirjoittajat

  • Piia Nurhonen

Abstrakti

Videovälitteinen psykoterapia on todettu yhtä
vaikuttavaksi kuin perinteinenkin. Edes huonolaatuisen
videoyhteyden ei ole todettu vaikuttavan terapiasuhteen
laatuun, hoidon vaikuttavuuteen tai kliinisen arvioinnin
tarkkuuteen. Videovälitteistä pari- ja perhepsykoterapiaa
on tutkittu vielä kovin ohuelti. On olemassa kuitenkin
alustavaa näyttöä siitä, että myös suhteita voidaan hoitaa
videon välityksellä. Videovälitteinen pariterapia voi
mahdollistaa avun niille, jotka asuvat kaukana palveluista,
toisistaan erillään tai joilla on vaikeaa syystä tai toisesta
liikkua palvelun piiriin. On mahdollista, että se myös
vähentää leimautumisen pelkoa sekä perheenjäsenten
aikataulujen yhteensovittamisen ongelmia madaltaen näin
kynnystä hakea apua pari- ja perheongelmiin. Videon
välityksellä voidaan tarjota apua myös muualla
maailmalla asuville tai työn vuoksi paljon ulkomailla
liikkuville suomalaisille.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10