Dialoginen perheseikkailuterapia – kokonaisvaltainen vaihtoehto

Kirjoittajat

  • Pekka Lyytinen

Avainsanat:

Perheterapia, seikkailuterapia, dialogisuus, dialoginen lähestymistapa, luontolähtöisyys

Abstrakti

Artikkelissa esitetään ehdotus dialogiseksi
seikkailupohjaiseksi perheterapiaksi ja tarkastellaan
seikkailuterapian (adventure therapy; vakiintunut lyhenne
AT) periaatteisiin perustuvan perheseikkailuterapiaprosessin erityispiirteitä. Artikkeli perustuu
vuosina 2020-2022 toteutuneen Dialogical approaches in
couple and family therapy. Psychotherapy trainers
training -koulutuksen opinnäytetyöhön “Dialogical
Adventure Family Therapy. The Specific Features and
Future Opportunities”. Artikkeli tuo esiin ajatuksia
dialogisesta perheseikkailuterapiasta ja tapauskuvauksia,
jotka havainnollistavat terapian toteutusta käytännössä.
Vuodesta 1994 asti tehdyt käytännön havainnot
seikkailuterapian mahdollisuuksista erityisesti MLL:n
Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön perhekuntoutuksessa
ja kirjoittajan omassa yksityispraktiikassa ovat olleet
varsin lupaavia. Dialogisuus tukee perheenjäsenten
turvallisuutta ja toimijuutta ja seikkailuterapia avaa tilaa
paitsi jaetuille kehollisille kokemuksille, myös sanalliselle
käsittelylle ja merkityksenmuodostukselle pääasiassa
ulkona toteutettavissa luontolähtöisissä seikkailuissa.
Dialoginen perheseikkailuterapia on väistämättä
luonteeltaan integratiivista, useita terapeuttisia
viitekehyksiä hyödyntävää

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11