Mistä me olemme tehty – havaintoja perhe- ja pariterapeutin identiteetistä

Kirjoittajat

  • Kirsi Heikinheimo

Abstrakti

Pari- ja perheterapiaa voidaan pitää ydinajatukseltaan
dialogisuuteen ja suhteisiin keskittyvänä psykoterapiana.
Psykoterapeutin mielensisäiset uskomukset ja opitut
toimintamallit vaikuttavat tapaan kohdata asiakkaita.
Psykoterapeuttina omat arvomme, mielenkiinnon
kohteemme sekä elämänkokemuksemme vaikuttavat
siihen, mitä kuulemme ja miten kuulemaamme reagoimme. Käsittelemme artikkelissamme pari- ja perheterapeutin ammatti-identiteettiä. Määrittelemme aluksi
pari- ja perheterapiaa psykoterapiana. Seuraavaksi
pohdimme tutkimustiedon valossa ammatti-identiteetin
käsitettä sekä vaikuttavuuden ja arvostuksen suhdetta
identiteettikysymykseen. Avaamme myös tekemämme
kyselyn pohjalta kollegoidemme ajatuksia pari- ja
perheterapeutin identiteetistä. Jäsensimme vastaukset
kolmeen eri kategoriaan: 1. Systeemien sitoja 2. Kohtaavan
tilan mahdollistaja 3. Alati kehittyvä ammattilainen.
Tutkimustiedon ja omien havaintojemme perusteella
tapamme suhtautua itseemme ammattilaisina vaikuttaa ja
valuu myös tapaamme olla ihmisyyden mallina niin
asiakkaillemme kuin ympäröiville ihmisillemme.
Halusimme tai emme, olemme psykoterapeutteina osa
asiakkaidemme kasvuprosessia. Kokemus omasta arvosta
ja roolista auttajana vaikuttaa jokaiseen kohtaamiseen.
Havaintojemme myötä kutsumme jokaista vahvistamaan
ja tutkimaan näitä puolia itsessään. Pari- ja perheterapiaan
suuntautuneiden psykoterapeuttien ammatillinen moninaisuus ei ole ongelma vaan vahvuus. Nyt on
kollektiivisen vahvistumisen ja toivon luomisen aika.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11